Företaget etablerades 2006 och har sin huvudsakliga verksamhet i Borås med omnejd men även i övriga Sverige.

Borås StällningsService AB är ett modernt företag med en gedigen kunskap och erfarenhet. Tack vare vår platta organisation kan vi utlova korta beslutsvägar och en unik flexibilitet, något som våra kunder uppskattar.

Vi har det lilla företagets närhet och sociala kapacitet men det stora företagets resurser och kompetens och det är vi oerhört stolta över. Vi menar att på alla problem finns det en lösning.

Det är mycket viktigt för oss att ha en nära kontakt med alla våra kunder, medarbetare & underleverantörer både för att förebygga och förhindra allvarliga händelser men även för att bygga en god och säker arbetsmiljö.

Det centrala i vår verksamhet är att se till att våra kunder kan bedriva en effektiv och säker produktion.

Företaget består av vänliga, erfarna och mycket skickliga montörer.

Våra tjänster innefattar det mesta inom ställningar såsom totala ställningsentreprenader, projektplanering,
byggnadsställningar, väderskydd, rullställningar, fallskydd och stämp.

Vi vänder oss både till företag och privatpersoner och bygger för att våra kunder skall utföra sina jobb så säkert,
bekvämt och kostnadseffektivt som möjligt. För att säkerställa detta använder vi oss av bästa tänkbara mix av
material och manskap.

Vi har ett mycket bra samarbete med vår materialleverantör Layher vilket ger snabba och säkra leveranser.

Har du frågan så har vi lösningen, materialet och kunskapen att så snabbt som möjligt tillgodose era behov.