Borås StällningsService AB strävar alltid efter bästa möjliga förhållande till kund, underleverantör och andra aktörer i den sektor vi arbetar inom. Genom en ständig dialog och regelbundna uppföljningsmöten garanterar vi att varje enskilt projekt följer uppsatta miljökrav. Vi arbetar utan undantag i överensstämmelse med alla tillämpliga krav i miljölagstiftningen. Vår målsättning är att arbeta med ständig förbättring och på detta sätt minimera byggandets miljöpåverkan.

Exempel på detta är:

  • Vi effektiviserar utnyttjandet av transporter.
  • Vi granskar och utvärderar det tänkta materialets inverkan på miljön vid inköp.
  • Vi höjer medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare och uppmuntrar dem till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.
  • Vi vill att vårt miljöarbete ständigt skall förbättras.