Byggnadsställningar:

Vi använder oss av byggnadsställningen Layher Allround – Modulställning

Allround – Modulställningen överträffar vida den traditionella rörställningen när det gäller snabbhet, stabilitet och säkerhet, utan att ge avkall på flexibiliteten. Ihopkopplingen är unik med fasta kilar på stag och bommar. Därför erbjuder den, i det närmaste, obegränsade variationsmöjligheter när det gäller montage och användningsområden. Några exempel är byggarbetsplatser, underhållsarbeten inom raffinaderi- och pappersindustrin, kraftvärmeverk, flygunderhåll, skeppsvarv och offshore. Dessutom har många läktare och scener byggts med Allroundställningen som stabilt underrede.

Layher Allroundställning av varmförzinkat stål används för att lösa alla typer av ställningsproblem där kraven på belastningsmöjligheter och stabilitet är höga.
Den passar utmärkt där konventionella ställningstyper inte kan användas optimalt.
Layher Allroundställning av stål är typkontrollerad av SP

Väderskydd:

Bättre byggande med väderskydd.

En ny rapport om väderskydd visar att fördelarna med skyddat byggande blivit allt tydligare. Allt fler byggherrar och entreprenörer väljer också att väderskydda sina byggprojekt.
I en färsk rapport om utmaningar, erfarenheter och attityder har Byggherrarna tillsammans med Layher genomfört en studie om väderskyddat byggande.
Syftet har varit att belysa branschens olika perspektiv och undersöka vad som styr användningen av väderskydd.

Resultatet visar att utmaningen ligger inom främst tre områden: Ekonomi, ansvar och kunskap. Fortfarande saknas tydliga mätverktyg som visar de ekonomiska fördelarna med kortare byggtider, högre produktivitet och bättre arbetsmiljö. Väderskyddat byggande minskar risken med så kallade sjuka hus och ökar attraktiviteten bland kompetenta medarbetare vid deras val av arbetsplats.

Vanligaste, etablerade, skälen till att använda väderskydd:

  • Undvika fukt
  • Högre byggkvalitet
  • Bättre arbetsmiljö

Nya, framväxande argument:

  • Enklare planering
  • Högre produktivitet
  • Tidpunkt för byggstart oberoende av väder

Mer sällsynta anledningar:

  • Bättre totalekonomi
  • Mindre materialspill

http://www.vaderskydd.nu