Vi vill vara din pålitliga partner för alla typer av ställningsentreprenader.

Våra kvalitetsmål för samtliga projekt är att vi minst ska uppfylla kundens krav i kontraktshandlingarna. Vi skall kunna utföra effektiva egenkontroller och ha korta beslutsvägar, samtidigt som vi upprätthåller en god och nära kontakt med kunden.
Uppfylls dessa delmål kommer vårt redan goda rykte att sprida sig ytterligare. Genom kontinuerliga interna kontroller säkerställer vi att policyns uppsatta kvalitetsrutiner efterlevs och att kvalitetsmålen uppfylls. Resultatet blir en ständig förbättring i vår verksamhet.

Vår verksamhet innehåller arbetsmiljörisker. Arbetsmiljöpolicyn ska verka för att minimera dessa risker och för att se till att myndigheternas krav på arbetsmiljö efterlevs.
En god arbetsmiljö skapar trygghet om olycksfall, belastningsskador och sjukdomar kan minimeras men en bra miljö på arbetet handlar inte bara om en riskfri arbetsplats. Våra medarbetare ska också trivas och kunna utvecklas i sitt arbete. En förutsättning för detta är en öppen dialog och en kontinuerlig dialog med samtliga medarbetare.

varder-imgVåra kärnvärden:

Engagemang & mod

Vi är engagerade i allt vi gör. Allt går att utveckla vidare och vi motiveras av att förbättra samt tänka i nya banor. Vi accepterar inte att frågor stämplas som problem. För oss är det en möjlighet att utveckla oss själva och vår organisation.

Enkelhet och handlingskraft

Problem löser vi närmast källan och den snabbaste vägen till lösningen är alltid en rak linje. Vi har modet och kunskapen att göra det svåra enkelt.

Ärlighet och respekt

Bara genom att acceptera brister och svårigheter kan vi utvecklas och förtroende är något man förtjänar. Vi är alltid ärliga, mot oss själva och andra. Oavsett vem vi möter, var eller hur vi gör det så visar vi respekt. Ömsesidig respekt öppnar för dialog, samarbete och utveckling.