Certifieringar

BKMA & STIB

Därför skall du använda ett företag med BKMA Certifiering.

BKMA Certifiering är ett svenskt, branschanpassat alternativ till ISO 9001/14001/45001.

BKMA Certifiering är stommen i ett välskött företag. Välbeprövade processer, systematiskt kvalitetsarbete & tydliga mål hjälper ledning & anställda att kontinuerligt säkerställa & förbättra den egna verksamheten.

STIB Auktorisation står på tre ben: ledarskap, kompetens & systematik. Detta bidrar till att skapa tydlighet & trygghet i alla projekt

Ledarskap: Företagsledning, uppdragansvariga & arbetsledare genomgår STIBs utbildningar.

Kompetens: Ställningsbyggande personal som i huvudsak ska vara anställda vid företaget har alltid erforderlig behörighet för arbetet de deltar i.

Systematik: Genom uppföljning, dokumentation & externa revisioner säkerställs ett systematiskt lärande & ett ständigt utvecklingsarbete inom STIB Auktoriserade företag.

Byggföretag Medlem
Byggföretagen KMA Certifiering