Byggnadsställningar

Vi använder oss av byggnadsställningen Layher Allround

Modulställningen överträffar vida den traditionella rörställningen när det gäller snabbhet, stabilitet & säkerhet, utan att ge avkall på flexibiliteten. Ihopkopplingen är unik med fasta kilar på stag och bommar. Därför erbjuder den obegränsade variationsmöjligheter när det gäller montering & användningsområden.

Några exempel är:

  • Byggarbetsplatser
  • Underhållsarbeten inom raffinaderi- och pappersindustrin

Layher Allroundställning av varmförzinkat stål används för att lösa alla typer av ställningsentreprenader där kraven på belastningsmöjligheter & stabilitet är höga. Den passar utmärkt där konventionella ställningstyper inte kan användas optimalt.

Med oss är du trygg, vi är både BKMA Certifierade & STIB Auktoriserade.

Byggnadsställningar