Hållbarhet & miljö

Borås StällningsService AB strävar alltid efter bästa möjliga förhållande till kund, underleverantör & andra aktörer i den sektor vi arbetar inom.

Genom en ständig dialog & regelbundna uppföljningsmöten garanterar vi att varje enskilt projekt följer uppsatta miljökrav.

Vi arbetar utan undantag i överensstämmelse med alla tillämpliga krav i miljölagstiftningen. Vår målsättning är att arbeta med ständig förbättring & på detta sätt minimera byggandets miljöpåverkan.

Exempel på detta är:

  • Vi effektiviserar utnyttjandet av transporter.
  • Vi granskar & utvärderar det tänkta materialets inverkan på miljön vid inköp.
  • Vi höjer medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare & uppmuntrar dem till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.
  • Vi vill att vårt miljöarbete ständigt skall förbättras.
  • Varje nytt år sätter vi nya miljömål

Vi på Borås StällningsService AB ansluter oss till den nationella färdplanen. I vår ledningsgrupp har vi tagit ett tydligt beslut om en halvering av våra utsläpp till 2030 samt ett nettonollutsläpp till senast 2045. Vi ställer oss bakom målen, uppmaningen & färdplanens viljeriktning.

skog