Värderingar & mål

Pålitliga

Vi är din pålitliga partner för alla typer av ställningsentreprenader.

Våra kvalitets-, miljö- & arbetsmiljömål för samtliga projekt är att vi minst ska uppfylla kundens krav i kontraktshandlingarna.

Effektiva egenkontroller

Vi utför effektiva egenkontroller & har korta beslutsvägar, samtidigt som vi upprätthåller en god & nära kontakt med kunden.

Uppfylls dessa delmål kommer vårt redan goda rykte att sprida sig vidare.

Genom kontinuerliga interna kontroller säkerställer vi att våra högt uppsatta policys efterlevs & att kvalitetsmålen uppfylls. Resultatet blir en ständig förbättring i vår verksamhet.

Våra KMA policys är tillgängliga för alla relevanta intressenter & skickas på förfrågan.

Värderingar och mål

Våra kärnvärden

Engagemang & mod

Vi är engagerade i allt vi gör. Allt går att utveckla & vi motiveras av att ständigt förbättras.

Vi accepterar inte att något stämplas som ett problem. För oss är det en möjlighet att utveckla oss själva & vår organisation.

Ärlighet och respekt

Bara genom att acceptera brister & svårigheter kan vi utvecklas.

Vi är alltid ärliga, mot oss själva & andra. Oavsett vem vi möter, var eller hur vi gör det så visar vi respekt. Ömsesidig respekt öppnar för dialog, samarbete & utveckling.

Enkelhet och handlingskraft

Problem löser vi närmast källan & den snabbaste vägen till lösningen är alltid en rak linje. Vi har modet & kunskapen att göra det svåra enkelt.